Gdzie jest dostępna dotacja na badania?

Członkostwo w Unii Europejskiej, dało profity nie tylko statystycznym obywatelom naszego kraju, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają możliwość ubiegania się o gigantyczne dotacje na prowadzenie badań oraz prac rozwojowych. 

Jak uzyskać dotację na badania? 

dotacja na badaniaUdziałem w projektach, umożliwiających uzyskanie dotacji na badania, powinny być przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które szans na dalszy rozwój upatrują w prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jednak nie chodzi o to, by zlecać je osobom z zewnątrz, ale robić to we własnym zakresie, możliwie samodzielnie. Zatem przedsiębiorcy mogą uzyskać środki, które umożliwią pozyskanie środków na utworzenie lub rozwój wszelkiego rodzaju jednostek badawczo-rozwojowych. Dotacja na badania to środki całkowicie bezzwrotne. W przypadku przedsiębiorstw, które uzyskały taką dotację, przeznaczyły ją one na zakup nowej technologii, jej wdrożenie, sprzęt, odpowiednią infrastrukturę, czy też systemy teleinformatyczne. Przedmiotem dotacji unijnych mogą też być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, materiałów, a także koszty doradztwa. Tak naprawdę to my sami decydujemy na co przeznaczymy te środki, a jeżeli przedstawimy dobry biznesplan i będzie on zawierał sensowne wyliczenia, to prawdopodobnie dotację mamy w kieszeni. Jednak oczywiście nie tylko kwestia pomysłu jest ważna, ale systematyczne spotkanie z doradcami prowadzącymi wybrany przez nas projekt. Udział w projektach jest oczywiście bezpłatny.

Przedsiębiorcy, którzy mają nowoczesne spojrzenie na rzeczywistość, są przez Unię najbardziej faworyzowani. Bowiem wprowadzenie i wdrażanie każdego rodzaju innowacji, ma na celu dążenie do najwyższych standardów, które winny być priorytetem każdego przedsiębiorstwa.