Jak zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki jest formalnością dość prostą. Polega na złożeniu określonego wniosku w odpowiednim sądzie. Nie powinna przysparzać większych trudności, gdyż cała procedura opisana jest ww Kodeksie Spółek Handlowych oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki bowiem podlegają rejestracji w KRS.

Formularze rejestracyjne i wymagane dokumenty

rejestracja spółek wrocławSpółki dzielą się na osobowe i kapitałowe. Do tych pierwszych zaliczamy: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. W skład drugiej grupy wchodzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Dla każdej z wymienionych spółek przewidziany jest osobny formularz urzędowy, na którym składany jest wniosek w wpis, oraz stosowny zestaw dokumentów, jakie należy do niego dołączyć. Wniosek wraz z załącznikami składa się do KRS w odpowiednim dla siedziby spółki sądzie rejonowym. Zgłoszenia nie muszą dokonywać wszyscy wspólnicy łącznie, może to zrobić jedna osoba. W sytuacji, gdy wniosek zawiera jakieś braki, sąd wezwie do ich uzupełnienia. Jeżeli wniosek jest poprawny, sąd wydaje stosowne postanowienie i wpisuje spółkę do KRS oraz ogłasza wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dane spółki zostają niezwłocznie ujawnione w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do KRS powoduje nadanie NIP.. Sądy w dużych miastach są obłożone wielką ilością podobnych wniosków. Bardzo rozpowszechniona jest tam rejestracja spółek Wrocław czy Kraków są najlepszym tego przykładem, nie mówiąc już o Warszawie.

Podmioty gospodarcze często korzystają z fachowej pomocy przy dokonywaniu wpisu do KRS. Działają często przez pełnomocnika, który reprezentuje ich w postępowaniu wnioskowym przed sądem.  Wyspecjalizowane kancelarie pomigają w szybkim zebraniu stosownych dokumentów i prawidłowym wypełnieniu formularza.