Metoda scrum – nowoczesne kierownictwo produkcji

Scrum to nic innego jak pewne ramy postępowania. Dzięki zasadom scrum ludzie lepiej rozwiązują problemy. Dzięki temu w sposób kreatywny i produktywny wytwarzają produkty o najwyższej jakości. Jest to metoda dość trudna do zrozumienia i opisana skomplikowanym językiem. Warto spróbować opisać ją w przystępny i prosty sposób.

Co to jest scrum?

metoda scrumScrum powstał na początku lat dziewięćdziesiątych. Metoda scrum nie jest procesem ani techniką wytwórczą. Scrum to zasady postępowania, dzięki którym praca wszystkich podmiotów – począwszy od zarządu, aż po pracowników – staje się efektywna i coraz doskonalsza. Warto wykrywać co w danym przedsiębiorstwie nie działa tak jak powinno i pracować nad poprawą tego stanu rzeczy. Scrum składa się z tak zwanych zespołów scrumowych. Każdy zespół pełni swoje określone role, wypełnia określone obowiązki i trzyma się ustalonych reguł. Aby osiągnąć sukces trzeba w pełnym zaangażowaniem trzymać się wszystkich elementów metody scrum. Pominięcie chociaż jednego etapu wiąże się z niepowodzeniem. Działania Scrum opierają się na trzech składowych: przejrzystość, inspekcja i adaptacja. Przejrzystość to nic innego jak jasność wszystkich reguł i procesów. Osoby odpowiedzialne za osiągnięcie danego celu, muszą w czytelny sposób komunikować się ze sobą. W tym wypadku chodzi o to, aby posługiwać się na przykład tym samym nazewnictwem. Inspekcja ma na celu kontrolowanie postępu prac. Zadaniem kontroli jest wyłapywanie rozbieżności w zespole lub ewentualne niedopowiedzenia.

Inspekcje nie powinny być zbyt częste, ale jeśli już są należy wykonywać je szczegółowo. Adaptacja to korygowanie wykrytych przez inspekcję błędów. Błędy powinny zostać poprawione jak najszybciej tak aby zespół na nowo zgrał się i nie dopuszczał do dalszych odstępstw.