Metody badań ultradźwiękowych

Dzięki falom dźwiękowym z łatwością możemy skutecznie i szybko zbadać niezwykle grube bądź długie materiały, aby odnaleźć ich wady wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Są to badania całkowicie nieniszczące oraz nieszkodliwe, które polegają  na rozchodzeniu się w ciałach stałych fal ultradźwiękowych. Badania te znajdują swoje zastosowanie nie tylko podczas sprawdzania jakości danego materiału czy wyrobów przemysłowych, ale także w diagnostyce medycznej. 

Ultradźwięki jako badania bezpiecznie i nieniszczące

Badania ultradźwiękowePodczas eksploatacji maszyn często dochodzi do uszkodzenia ich struktury. Do oceny wszystkich wad powstałych w wyniku produkcji bądź sprzedaży używane są badania ultradźwiękowe, czyli metoda tzw. defektoskopii. Przepuszczenie fal ultradźwiękowych przez daną maszynę nie spowoduje jej uszkodzenia i jednocześnie określi czy i gdzie wada się znajduje. Ultradźwięki mogą być również wykorzystywane w medycynie, co oznacza, że nie tylko są one bezpieczne, ale również leczą. Metodę tę nazywamy ultrasonoterapią i znajduje ona swoje zastosowanie np. w okulistyce, diagnostyce medycznej, stomatologii czy też rehabilitacji. Najczęściej ultradźwięki stosuje się w przypadkach zaburzeń czucia w nerwach, rwy kulszowej oraz przy wszelkiego rodzaju nerwobólach. W rehabilitacji wykorzystywane są one przede wszystkim do masaży, zapaleń okołostawowych oraz do leczenia złamań. Aby badania te były całkowicie bezpieczne muszą być przeprowadzone przez osobę, która posiada wysokie kwalifikacje oraz szeroką wiedzę na temat wykonywanej czynności. 

Fale dźwiękowe mają szeroki zakres zastosowania i wykorzystywane są w różnych dziedzinach nauki. Ich unikalność oraz skuteczność umożliwia dokładną i szybką analizę badanego przedmiotu oraz wręcz natychmiastową lokalizację powstałych wad.