Określanie stanu maszyny – monitoring drgań

 

Maszyny tak jak ludzie mają swoje szczególne parametry na podstawie których możemy określić to, czy wszystko jest z nimi w porządku, czy też jest jakiś problem, który wymagał by naszej uwagi. O ile w przypadku ludzi bierzemy pod uwagę ciśnienie, tętno itd, o tyle w przypadku maszyny ważne przede wszystkim są drgania, a każda maszyna wytwarza specyficzne – typowe dla siebie. 

W czym pomoże wykonywanie monitoringu drgań

specjalistyczny monitoring drgańKażda maszyna wytarza specyficzne dla siebie drgania, które powstają na skutek jej pracy i wykonywanego przez nią ruchu. Ich monitoring pozwala określić stan techniczny maszyny, jak i przygotować prognozy od tego w jakim stanie maszyna będzie w najbliższym czasie przy takiej samej eksploatacji jak obecnie, pozwala to wskazać na ewentualne prognozowane choroby maszyny i tym samym wyeliminowanie nieprawidłowości, zanim będą miały one znaczący wpływ na sposób funkcjonowania maszyny. Specjalistyczny monitoring drgań można przeprowadzać okresowe lub też prowadzić go stale, zależy to od parametrów samej maszyny, jak i jej przeznaczenia. Dlaczego jednak przeprowadzanie badań tego rodzaju jest takie ważne? Po pierwsze stały czy też okresowy nadzór nad pracą maszyny pozwala na eliminowanie drobnych usterek nim staną się one większym problemem, a co za tym idzie eliminujemy długie przestaje w pracy maszyny i tym samym narażamy się na mniejsze straty. Pozwala to jednak nie tylko oszczędzić na kosztach związanych z przestojem w produkcji, jak i na samej naprawie maszyny, ale także wydłużyć okres eksploatacji, co także jest znaczącym zyskiem dla przedsiębiorstwa.

Monitoring drgań to skuteczny sposób na monitorowanie stanu maszyny i sposoby jej pracy, który pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wczesne wyeliminowanie nieprawidłowości, co ograniczy koszty naprawy i zapewni ciągłość produkcji.