Systemy zintegrowanego zarządzania

 

Wielu przedsiębiorców i menadżerów uważa, że kluczem do sukcesu firmy jest wdrożenie dobrych systemów informatycznych. System informatyczny jest jednak tylko narzędziem do zarządzania. Organizację tworzą ludzie i procesy w organizacji. Wdrożenie systemu informatycznego nie usprawni działania firmy, jeżeli nie zmieni się całej kultury organizacji.

Moduł systemu ERP

sap hrDoskonałym przykładem braku efektywności wdrożonego systemu informatycznego bez zmiany procesów jest sfera zarządzania zasobami ludzkimi. Bez zmiany procesów zarządzania kadrami z podejścia funkcjonalnego opartego na funkcjach pracownika na podejście zarządzania przez cele. zarządzanie przez cele skupia się na ocenie pracownika przez efektywność pracy i jego realne osiągnięcia, a nie przez pełnione funkcje. Jednym z najpopularniejszych systemów ERP jest niemiecki system SAP. Jak twierdzą konsultanci firmy SAP zajmujący się modułem SAP HR, wiele firm robi ten błąd, że najpierw chce wdrożyć system ERP a dopiero potem zmieniać procesy. Istnieje także stereotyp, że wdrożenie systemu ERP samo w sobie jest przezbrojeniem wszystkich procesów w organizacji. Aby wdrożenie systemu ERP było w pełni efektywne należy zacząć od zmieniania procesów a dopiero później wdrażać wsparcie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczególnie w sferze zarządzania kadrami, która jest bardzo newralgicznym oraz ważnym ogniwem całej organizacji.

Aby system ERP zaczął funkcjonować poprawnie w firmie trzeba wdrożenie systemu rozpocząć od przezbrajania procesów. System informatyczny jest tylko i wyłącznie narzędzie podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem. Sam w sobie system informatyczny nie zmieni, ani nie usprawni procesów. Warto o tym pamiętać, szczególnie podczas wdrożenia modułu do zarządzania kadrami.