Szkolenie okresowe z bhp dla stanowisk kierowniczych

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne, chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy obowiązkowo odbywają szkolenia z bhp, ale również w trakcie stosunku pracy są kierowani na tego typu kursy. Również w zależności od zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji czy zawodu szkolenia z bhp różnią się od siebie harmonogramem zajęć.

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników stanowisk kierowniczych

szkolenia okresowe bhp stanowiska kierowniczeKażdy pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególne znaczenie ma to dla osób pełniących stanowiska kierownicze, ponieważ odpowiadają oni za zakład pracy i za zatrudnionych pracowników oraz za organizację miejsca wykonywania pracy. Z tego względu szkolenia okresowe bhp stanowiska kierownicze powinny odbywać nie rzadziej niż co 5 lat. Odświeżenie wiedzy z bhp powinno odbyć się w formie seminarium, samokształcenia, kursu bądź właśnie szkolenia. Może zostać również przeprowadzone przez profesjonalną firmę zajmującą się przeprowadzaniem szkoleń bądź przez wewnętrznego behapowca zatrudnionego w strukturach firmy. Zazwyczaj jednak osoby pełniące funkcję kierowników kierowani są do zewnętrznej firmy. Jeśli chodzi o zakres zajęć na takim szkoleniu to poruszane są zagadnienia związane z ryzykiem i wypadkami w pracy czy środków zapobiegawczych. Ponadto omówione zostaną także zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz przepisy i same zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które ułatwią jej wykonywanie. Kierownik skierowany na szkolenie także przypomni sobie jak udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi i jak im zapobiegać.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo przydatna wiedza, a szkolenia mają duże znaczenie względem wykonywanych obowiązków na stanowiskach kierowniczych i nie tylko dla nich ale dla wszystkich pracowników. Na takim kursie kierownik czy brygadzista będzie mógł zadać pytania, rozwiązać nurtujące go problemy i przede wszystkim ponownie zapoznać się z ta tematyką.