Zastosowanie agragatów prądotwórczych

 

W dobie dużego zapotrzebowania na energię elektryczną i związane z tym przeciążenia sieci energetycznych, urządzenia wytwarzające energię elektryczną oparte na silnikach spalinowych  stanowią alternatywę dla utrzymania ciągłości dostawy prądu i stanowią element zabezpieczenia dostawy w przypadku sieci energetycznej.

Agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym

Agregaty prądotwórcze z silnikiem DieslaZespoły prądotwórcze nie maja na celu produkowania energii dla stałego poboru. Poza nielicznymi wyjątkami są urządzeniami rezerwowymi na wypadek awarii sieci elektroenergetycznych spowodowanych klęskami żywiołowymi lub przeciążeniami. W zależności od zastosowania stosuje się zespoły prądotwórcze o różnej mocy, od małych jednostek o mocy kilkuset Watt do okrętowych siłowni wykorzystujących silniki spalinowe. Agregaty prądotwórcze z silnikiem Diesla mają zastosowanie jako rezerwowe źródło energii w szpitalach, serwerowniach komputerowych, na lotniskach, w systemach sterowania ruchem naziemnym. Wykorzystywane są również w obsłudze plenerowych imprez masowych, są używane przez ekipy techniczne tam, gdzie nie ma możliwości wpięcia się do sieci energetycznej. Urządzenia prądotwórcze znajdują się na wyposażeniu wozów ratowniczo-gaśniczych, telewizyjnych satelitarnych wozów transmisyjno – nadawczych, statkach i promach pasażerskich, okrętach podwodnych, a także stacji naukowo-badawczych znajdujących się w niedostępnych częściach globu.

Wyjątkowym zastosowaniem generatora energii do stałej produkcji prądu są miejsca takie, jak wyspy, do których nie ma doprowadzenia prądu kablem podmorskim i które sa zbyt małe, by posiadać własne elektrownie tradycyjne. Są one najczęściej używane zamiennie z odnawialnymi źródłami energii- fotowoltaiką, kolektorami słonecznymi i elektrowniami wiatrowymi.